מכונת כתיבה

מכונת כתיבה

לקוח: מכונת כתיבה מעבדת כתיבה ליוצרי קולנוע, טלוויזיה ותיאטרון של עיריית ירושלים
פרויקט: מיתוג, עיצוב לוגו וחומרים שיווקיים