יומן האם

יומן האם

לקוח: בדרך אם רחל רוזנפלד | אימון אמהות לניהול זמן יעיל
פריוקט: עיצוב יומן שנתי, עיצוב חומרים שיווקים להשקת היומן

יומן האם3

יומן האם2

יומן האם4