הזמנה לתערוכת בוגרים

הזמנה לתערוכת בוגרים

לקוח: פרויקט אישי
פרויקט: הזמנה לתערוכת בוגרים ב'שנקר'