גנזי רפאל

גנזי רפאל

לקוח: גנזי רפאל מכון לחקר יהדות לוב
פרויקט: עיצוב כריכת מילון דו-לשוני