גיטה לוי

גיטה לוי

לקוח: גיטה לוי אמנית
פרויקט: עיצוב הזמנה לתערוכה